Tính đến tháng 07/2021 , phân khu 1.1 zeit RIVER COUNTY 1 đã hoàn thiện được hạ tầng cơ bản và khu vực bờ sông (hệ thống thoát nước, tường bờ). Hiện tại, đội ngũ kỹ sư đang bước vào giai đoạn thi công công đoạn cuối của các tuyến đường nội khu như trải thảm nhựa đường và các vạch kẻ làn đường.

Tiếp theo, dự án sẽ được thi công trồng các cây xanh dọc các tuyến đường nội khu trong tháng tới đây. Sau đó, VGSI sẽ tiếp tục hoàn hiện các công đoạn cuối để chuẩn bị thi công cảnh quan.

Các kỹ sư và công nhân đang thi công trải thảm và lu lèn nền chặt bê tông nhựa đường

Sau giai đoạn trải thảm, các công nhân sẽ tiếp tục lu bảo dưỡng để hoàn thiện và bảo dưỡng chất lượng công trình sau công tác trải thảm

Công trình vẫn đang được thi công hằng ngày để đảm bảo tiến độ dự án và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo